Voor werken met ijzer is lassen een vereiste. Wat betreft het lassen ben ik een autodidact die in 2005 voor het eerst een simpel lasapparaat ter hand nam. Inmiddels zijn mijn kennis en ervaring zo ver gegroeid dat ik zelfs lasworkshops geef.  In mijn goed uitgeruste werkplaats werk ik met name met ijzer, maar ook met RVS en aluminium.  

Ik maak mijn eigen ontwerpen, voer ontwerpen van derden uit en repareer ijzeren voorwerpen van klanten zodat ze weer bruikbaar zijn. In onze wegwerpmaatschappij vind ik het belangrijk om producten een tweede leven te geven.

Ik heb een werkplaats in Het Werkgebouw , een voormalig kazernegebouw waarin meerdere professionals hun vak uit oefenen. Met die ‘Werkgebouwers’ zijn in de loop der jaren interessante samenwerkingen ontstaan. Samen kunnen we grotere projecten aannemen, ieder vanuit de eigen specialiteit. Behalve door collega-makers, ben ik ook omringd door een betrouwbaar netwerk van leveranciers en nabewerkingsbedrijven in de regio.